God is voor mij niet een man in de lucht of een ding. God leeft in ons allemaal, niet als een persoon maar als een kracht, een onuitputtelijke stroming van liefdevolle energie. God is energie! God is de energie die jou in staat brengt jou eigen wereld te scheppen, de Schepper te zijn! Dat is wat jij bent en wat jij kunt: Jij bent de Schepper van deze wereld.

De meeste mensen vinden dit een vreemde gedachten of vinden dat zij niet het recht hebben om de stempel te krijgen van Schepper. Dit komt omdat het veel te hoog gegrepen lijkt te zijn. Maar toch, denk er is over na: Wat als jij de Schepper bent van jou bestaan?

Wij zijn allemaal energetisch met elkaar verbonden door Goddelijke energie, een lijn die ons verbindt met de bron en met elkaar. Net als broers en zussen, zij zijn door dna verbonden aan elkaar. Nog beter uitgelegd: net als een tweeling. Vaak als de één pijn heeft dan heeft de ander dat ook. Met de één sta je meer in verbintenis dan met de ander wat soms dus ook als een tweeling kan aanvoelen (de term tweelingziel).

De term we zijn allemaal één hoor je vaak voorbij komen. Dit komt doordat wij allemaal een gedeelte zijn van de bron. Net zoals een menselijk lichaam cellen heeft, wij zijn een cel van het menselijk lichaam. De cellen zijn allemaal nodig en dat maakt alles één geheel.

We ontstaan dus uit één bron en we zijn allemaal de draad van het grote spinnenweb. De ziel is op zichzelf met een connectie naar andere zielen. De ziel is alleen maar liefde ontstaan uit de Goddelijke bron die een groeiproces op aarde is aangegaan met alle lessen die daarbij komen kijken. Feitelijk zijn wij liefde! Dit zijn we misschien wel eens even kwijtgeraakt, maar in de kern zijn we dat allemaal. God zorgt dus voor de verbinding tussen elkaar en zorgt ervoor dat we allemaal ergens ook weer liefde kunnen voelen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.