We leven in een periode waarin beetje bij beetje steeds meer mensen weten hoe het zit in de wereld. Steeds meer mensen gaan hetzelfde voelen, waarnemen of inzien. Het lijkt soms niet snel te gaan, maar eigenlijk gaat het wel sneller dan anderen jaren. Nog nooit wisten mensen zoveel als in deze tijd. Nooit zaten we zo dichtbij de ‘waarheid’.

Doordat vele mensen meer informatie en kennis krijgen vanuit hun innerlijke wijsheid/ vanuit het multidimensionale zelf, wordt het collectieve veld steeds sterker en krachtiger.

We zijn niet meer te stoppen!

We zijn overwinnaars!

Op het punt waar wij zijn en met deze onderdrukking is nooit eerder bereikt door de mensheid. De onderdrukking waar we hier mee te maken hebben is zo zwaar, er is zoveel technologieën gebruikt om dit te verwezenlijken. Langzamerhand valt het doek en zijn we in staat door alles heen te kijken vanuit een heel ander perspectief.

Het is belangrijk om jezelf niet mee te laten slepen met de verdeeldheid die hier heerst. Dat zorgt voor het grootste gemis, want in de oorsprong waren wij een eenheid.

In liefde

Stephanie ❤️

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.